Ithaka Consultancy

Stichting KarooCare

 

Gedurende meer dan 10 jaar ben ik betrokken als bestuurslid bij de Stichting Karoocare.

 

Deze organisatie is opgericht op 23 juni 2004 door een aantal enthousiaste Zuid-Afrika-gangers.

De Stichting realiseert haar doelstellingen met een klein team dat zich kosteloos en vrijwillig inzet.

Hierdoor zijn de overheadkosten minimaal.

Het doel van Stichting KarooCare is: het ondersteunen van onderwijs ten behoeve van kinderen en jong volwassenen - in het bijzonder afkomstig uit de Karoostreek Zuid-Afrika - ten einde hen in staat te stellen zelfstandig in hun onderhoud te voorzien.

KarooCare wil dit doel bereiken door o.a. het beschikbaar stellen van leermiddelen en sportfaciliteiten, de aanschaf en het onderhoud van schoolgebouwen en het verstrekken van studiebeurzen.

 

Karoocare wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de levensomstandigheden van (een deel van) de arme bevolking van Zuid-Afrika. KarooCare is ervan overtuigd dat goed onderwijs een belangrijk hulpmiddel is. Ook de huidige regering ziet het belang hiervan in.

Helaas is de financiële ondersteuning van met name kleine schooltjes op het platteland zeer gering.

 

Vanaf het allereerste begin heeft de Stichting zich ingezet voor een schooltje dat ligt in de Kleine Karoo: de Vlakteplaas School. Dit schooltje ligt zo’n 15 kilometer ten zuidoosten van De Rust in de "Western Cape province".

In de loop der tijd hebben zich ook nieuwe projecten voorgedaan: Groenfontein, de Elim crèche, MamaLumka, Langenhoven en de Vaardigheidsschool in Oudtshoorn. Echter, de kernactiviteit van KarooCare blijft zich richten op de Vlakteplaas School.

 

Voor haar werk is de Stichting afhankelijk van de giften van particulieren, bedrijven en instellingen.

 

De Stichting is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Zie voor meer informatie de website www.karoocare.nl

ⓒ Ithaka Consultancy 2015